Účetnictví pro pokročilé 2022

Input:

Kontrolní otázky a procvičení ke 2. lekci

7.2.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

202
Kontrolní otázky a procvičení ke 2. lekci

Ing. Miroslav Brabec a RNDr. Ivan Brychta

Z následujících možností vyberte jedinou nebo více správných a svou volbu zdůvodněte.

1. Bezúplatné nabytí preferenčních limitů prvním držitelem nebo provozovatelem:

  1. jsou dlouhodobým nehmotným majetkem odpisovaným,
  2. lze odpisovat podle výkonu nebo času,
  3. se odpisují v případě, že je lze odpisovat podle výkonu nebo času.

2. Společnost s ručením omezeným nakoupí podnik za 2.000.000 Kč, jehož ocenění znalcem hovoří o celkové hodnotě 1.800.000 Kč. V tomto ocenění znalcem společnost zahrne podnik do svého účetnictví. Společnost bude účtovat o:

  1. oceňovacím rozdílu k nabytému majetku,
  2. goodwillu,
  3. badwillu.

3. Rozhodněte, ve kterých případech postupovala účetní jednotka při odpisování chybně:

  1. odpisy technického zhodnocení pronajatého