Účetní závěrka v příkladech, otázkách a odpovědích 2022

Input:

Kontrolní otázky a procvičení ke 2. lekci

20.9.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

202
Kontrolní otázky a procvičení ke 2. lekci

prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc.

Příklad č. 1:

Na základě výsledků inventarizace vybraných účtů v obchodní společnosti byly zjištěny tyto skutečnosti:

Účet  Zjištění 
021  Budova poničená požárem, odhadnutá škoda pojišťovnou na 1 mil. Kč, které bude nutno vynaložit na opravu budovy. 
022  Nalezen soustruh, který není vykazován v účetnictví, reprodukční cena oceněná znalcem činí 60 tis. Kč. 
031  Na katastru nemovitostí zjištěn pozemek, který není vykazován v účetnictví, ocenění dle pozemkové mapy činí 300 tis. Kč. 
032  Chybějící obraz – originál olej, pořizovací cena činila 100 tis. Kč 
061  100% majetkový podíl v dceřiné společnosti, účetní hodnota 1 mil. Kč, bude oceněn ekvivalencí, vlastní kapitál dceřiné společnosti činí 400 tis. Kč. 
112  Přebytek materiálu na skladě ve výši 30 tis. Kč. 
121 Manko u nedokončené výroby ve výši 30 tis. Kč
123  Přebytek výrobků na skladě ve výši 15 tis. Kč 
132  Manko na zboží 50 tis. Kč, z toho do normy 30 tis. Kč. Plánován doprodej sezónního zboží za 50 % jeho pořizovací ceny.