On-line kurz - 50 + 1 prohraných pracovněprávních sporů aneb chyby zaměstnavatelů zpohledu judikatury a jejich prevence

Input:

Kontrolní otázky a procvičení k 7. lekci

30.7.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

702
Kontrolní otázky a procvičení k 7. lekci

JUDr. Petr Bukovjan

Kontrolní otázky k lekci č. 7

Vyberte z nabídky správnou odpověď na kontrolní otázky. Řešení naleznete na začátku následující lekce.

Otázka č. 1

Pokud se zaměstnanci stane úraz na teambuildingové akci pořádané zaměstnavatelem, může být případně posouzen jako úraz pracovní?

  1. Nepochybně ne, protože teambuilding nemá žádnou souvislost s plněním jeho pracovních úkolů. O pracovní úraz nejde.
  2. Ano, ale jen za předpokladu, že jde o teambuildingovou akci, která má zároveň povahu pracovní cesty. Jinak ne.
  3. Ano. Záleží na povaze teabuildingové akce. Nerozhoduje přitom, jestli jde, nebo nejde zároveň o pracovní cestu zaměstnance.

Otázka č. 2

Zaměstnanec se zúčastnil sportovní akce organizované mj. pro jeho zaměstnavatele. Na této akci se mu stal úraz, a to dokonce v jeho nepracovní den. Může být tento úraz