DPH 2020

Input:

Kontrolní otázky a procvičení k 7. lekci

24.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

702
Kontrolní otázky a procvičení k 7. lekci

RNDr. Ivan Brychta, Ing. Jana Kolářová

Z následujících možností vyberte jedinou nebo více správných a svou volbu zdůvodněte.

1) V § 20a odst. 2 ZDPH je používán pojem „přijatá úplata”. Zákon takto označuje:

A) Jen částku konečného vyúčtování za objednané zboží nebo služby.

B) Libovolnou částku přijatou plátcem.

C) Každou částku v peněžních prostředcích a případně i nepeněžitá plnění, vztahují-li k určitému zdanitelnému plnění.

D) Pouze zálohu.

2) Označte