Účetnictví pro pokročilé 2022

Input:

Kontrolní otázky a procvičení k 1. lekci

31.1.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

102
Kontrolní otázky a procvičení k 1. lekci

Ing. Miroslav Brabec a RNDr. Ivan Brychta

Z následujících možností vyberte jedinou nebo více správných a svou volbu zdůvodněte.

1. Akciová společnost Kapitálová, a. s., má své akcie kótované na pražské burze. Rozhodněte, jak bude postupovat při vedení účetnictví a vykazování daně z příjmů:

a. účtovat je povinna podle mezinárodních účetních standardů upravených právem EU, z nichž také bude vycházet při sestavování daňového