Input:

46/2005 F.z., Pokyn č. D-287: k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 88/2005)

46/2005 F.z., Pokyn č. D-287: k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 88/2005)
Pokyn č. D-287
k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 88/2005)
 
Referent:
Marie Kamanová, tel.: 257 043 398
Č. j.: 49/92 502/2005-153

Ministerstvo financí České republiky vydává k uplatnění nové mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění se Srbskem a Černou Horou tento Pokyn.
Článek 1

Smlouva mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku byla podepsána v Praze dne 11. listopadu 2004. Smlouva vstoupila v platnost dne 27. června 2005.
Podle článku 28 se její ustanovení uplatňují takto:
1)  v Srbsku a Černé Hoře:
pokud jde o daně z příjmů pobíraných a daně z majetku vlastněného v každém daňovém roce začínajícím 1. ledna 2006 nebo později;
2)  v České republice:
a)  pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2006 nebo později;
b)  pokud jde o ostatní daně z příjmů a daně z majetku, na příjmy nebo majetek za každý daňový rok začínající 1. ledna 2006 nebo později.
Článek 2

Osoby, které jsou rezidenty jednoho smluvního státu mají dle některých ustanovení smlouvy nárok na snížení daně,