Input:

299/2023 Sb., Vyhláška o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2023

č. 299/2023 Sb., Vyhláška o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2023
VYHLÁŠKA
ze dne 25. září 2023
o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2023
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 190a odst. 4 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění